Po decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który ukarał PZU m.in. za to, że w jednym z wariantów umowy AC nie uwzględnia przy wypłacie odszkodowania podatku VAT, reszta ubezpieczycieli zastanawia się, czy nie powinna zmodyfikować swoich warunków.

"Szczegółowo analizujemy treści naszych warunków ubezpieczeń pod kątem zarzutów podniesionych w uzasadnieniu decyzji Prezesa UOKiK wydanej w sprawie PZU" - mówi Joanna Kitowska, z Ergo Hestii.Ale zarówno jej firma, jak i konkurenci nie mają jeszcze ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Teoretycznie sprawa jest prosta.

"Wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy, to jest z uwzględnieniem podatku VAT" - mówi Zbigniew Kaczmarek z UOKiK.Dodaje, że decyzja w sprawie PZU wskazywała jedynie, że stosowany zapis jest tożsamy z postanowieniem wpisanym już do rejestru klauzul niedozwolonych. Chodzi o zapis stosowany przez towarzystwo ubezpieczeń Uniqa, które również nie uwzględniało VAT przy wypłacie odszkodowań na kosztorys. Urząd zwrócił uwagę, że skoro składka jest naliczana od wartości brutto auta, to wypłata bez podatku narusza prawa konsumenta. Uniqa sprawę przegrała i ostatecznie zmieniła warunki.

Więcej informacji: Wraca spór o uwzględnienie podatku VAT w odszkodowaniach