Stabilność finansowa przedsiębiorstw w większości branż będzie w tym roku wystawiona na ciężką próbę – wynika z globalnej analizy zajmującej się m.in. ubezpieczaniem kredytów kupieckich i windykacją firmy Euler Hermes.

Perspektywy żadnej z kluczowych branż nie zostały ocenione jednoznacznie jako pozytywne. Dość dobre opinie pojawiły się tylko o farmacji i energetyce. W pozostałych dziedzinach trzeba się liczyć z kłopotami.

Dotyczy to szczególnie firm europejskich, które odczuwają skutki ostrej rywalizacji z konkurentami z Dalekiego Wschodu. Polscy przedsiębiorcy kooperujący z europejskimi partnerami powinni uważnie obserwować, jak radzą sobie oni w tej rywalizacji.

Więcej informacji: Euler Hermes: Motoryzacja i budownictwo będą najbardziej zagrożone bankructwem w 2010

p