Za trzy tygodnie przedsiębiorcy będą mieli pierwszą w tym roku szansę zdobycia unijnego wsparcia na swoje inwestycje. Z harmonogramu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że 29 stycznia ogłosi ona konkurs na dotacje na zakup infrastruktury badawczej oraz na inwestycje związane z wzornictwem przemysłowym. Zainteresowane firmy będą mogły składać aplikacje dopiero od 15 lutego.

Z ubiegłorocznych zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że budżet konkursu będzie wynosił około 100 mln zł. Podobna kwota będzie do wzięcia w następnej edycji konkursu, która odbędzie się w drugiej połowie roku.

Działanie 4.2 cieszyło się w ubiegłym roku dużą popularnością, bo przedsiębiorcy wykorzystywali je do pozyskiwania wsparcia inwestycyjnego. Wystarczyło zgłosić zamiary wyprodukowania nowego wzoru przemysłowego (np. nowej butelki), by móc dostać dotacje na zakup niezbędnej w tym celu linii produkcyjnej.

Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego, który odpowiada za program Innowacyjna Gospodarka, uspokaja, że duże firmy będą mogły wystartować w konkursie o dotacje z Działania 4.2. Jesienią ubiegłego roku z udziału w niektórych konkursach w programie Innowacyjna Gospodarka największe firmy zostały wykluczone.

Więcej informacji: W lutym będzie do wzięcia 100 mln. zł. z programu innowacyjna gospodarka

p