Niemal połowa polskich gospodarstw domowych często lub stale ma problemy finansowe i nie wierzy, że to się zmieni. Rok temu było ich 27 proc.

Tylko 3 proc. badanych gospodarstw domowych w Polsce (wobec 5 proc. rok temu) ma zupełne poczucie bezpieczeństwa finansowego, a reszta rzadziej lub częściej wpada w kłopoty finansowe – wnika z badania przeprowadzonego przez Genworth Financial.

Z badania wynika, że nastąpiły przesunięcia w ramach tej drugiej grupy i już 46 proc. badanych gospodarstw domowych uznaje się za finansowo niezabezpieczone (rok temu 27 proc.). Oznacza to, że już niemal połowa z badanych zadeklarowała, iż doświadcza problemów finansowych często albo ciągle i ma poczucie, że ich sytuacja się nie zmieni. Zmniejszył się za to (z 51 proc. w 2008 roku do 43 proc. obecnie) odsetek tych, którzy deklarują, że doświadczają problemów finansowych niezbyt często i oczekują, że taki stan się nie zmieni.

Spośród objętych tegorocznym badaniem 14 krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych nasz kraj jest drugim po Irlandii z najgorszym wskaźnikiem poczucia braku zabezpieczenia finansowego. Dla Polski wynosi on 60 pkt, a im bliżej 100 pkt, tym gorzej. Co istotne, pogorszył się on o 22 pkt, w porównaniu z danymi ubiegłorocznymi, choć w większości pozostałych badanych krajów sytuacja uległa poprawie.

Więcej informacji: Tylko 3 proc. polskich rodzin nie martwi się o pieniądze

p