Restrukturyzacja narodowego przewoźnika lotniczego weszła w decydującą fazę. Zarząd spółki zamierza sprzedać wszystkie aktywa niezwiązane bezpośrednio z działalnością lotniczą. LOT nie wyklucza sprzedaży nawet akcji EuroLOT, firmy, która obsługuje połączenia krajowe. Decyzje mają zostać podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki 27 listopada.

Ponadto zarząd wystąpi również o zgodę na sprzedaż udziałów w LIM Joint Ventures, Petrolocie, spółce tankującej paliwo na lotniskach, oraz LOT Services obsługującej samoloty. To już ostatnie spółki z grupy kapitałowej przewoźnika, których sprzedaż może być negocjowana. Wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa wyraziło zgodę na przekazanie przez LOT akcji w kilku mniejszych spółkach serwisowych na lotniskach regionalnych na rzecz TFI Silesia, w zamian za zakup 25 proc. akcji LOT od syndyka Swissair, byłego inwestora w LOT.

Resort skarbu zgodził się też na sprzedaż 33 proc. akcji w Casinos Poland oraz pakietu akcji w banku Pekao. Obecnie zarząd linii nic nie mówi na temat sprzedaży Casinos Poland. Wiadomo na pewno, że we wrześniu sprzedane zostało ponad 1,2 mln akcji Pekao. Nieoficjalnie wiadomo, że z tej operacji udało się pozyskać ponad 130 mln zł. Według ostatnich danych od stycznia do września spółka przewiozła 2,7 mln pasażerów – o 11,7 proc. mniej niż przed rokiem.

W tym czasie, jak podaje europejskie stowarzyszenie linii lotniczych AEA, europejski rynek zmniejszył się o 7,2 proc. Zarząd zamierza również sprzedać, wyleasingować lub zastawić w bankach pod kredyty inne składniki majtku. Na sprzedaż wystawiona zostanie nawet baza techniczna, w której naprawiane są samoloty. Do tej pory zarząd LOT nie przesądził jednak, w jaki sposób to uczyni. Pod uwagę jest brane m.in. powołanie osobnej spółki LOT Aircraft Maintenance i sprzedaż części jej akcji inwestorowi zewnętrznemu. Przewoźnik wystąpi także do resortu skarbu z wnioskiem o zgodę na wydzierżawienie siedziby PLL LOT.

Więcej informacji: LOT szykuje wielką wyprzedaż majątku

p