Plan jest zgodny z założeniami resortu, który planował szybsze wykorzystanie funduszy unijnych w ostatnim kwartale tego roku. To, że do beneficjentów płynie coraz szerszy strumień unijnych pieniędzy, pokazują także wstępne dane z pierwszego tygodnia listopada, w którym wypłacono im ok. 1 mld zł ze środków unijnych.

Październik przyniósł przyśpieszenie wydawania unijnych pieniędzy w dwóch obszarach. Ruszyły głównie płatności w Programie Infrastruktura i Środowiska, z którego są finansowane duże inwestycje infrastrukturalne (m. in. budowa nowych dróg i modernizacja linii kolejowych). Przyśpieszyły także regiony. W październiku przekazały beneficjentom 1,8 mld zł, czyli ponad 60 proc. tego, co udało im się wypłacić od początku roku.

Rząd założył, że do końca tego roku wykorzysta ponad 16,7 mld zł. W przyszłym roku rząd chce wykorzystać ze środków unijnych ponad 24 mld zł. Na lata 2007–2013 Polska dostała z UE ponad 67 mld zł. Z planów rządu wynika, że większość tych pieniędzy zostanie wykorzystana w latach 2011–2013.

Więcej informacji: Polska wydała prawie 7 mld. zł. z funduszy unijnych

p