Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu PKPP Lewiatan, takie rozwiązanie oznacza zmniejszenie poziomu krajowych oszczędności. Wynika to z faktu, że środki, które trafią do ZUS, zostaną użyte na wypłatę bieżących emerytur. Zdaniem pracodawców oszczędności w OFE powinny służyć gospodarce nie tylko w okresie, kiedy przyszli świadczeniobiorcy są czynni zawodowo i płacą składki, ale również w czasie, kiedy już zakończyli pracę i pobierają świadczenia.

Wskazuje, że oszczędności gromadzone w funduszach emerytalnych zasilają przedsiębiorstwa, które dzięki temu więcej inwestują, szybciej zwiększają zatrudnienie i produktywność. Jednocześnie Lewiatan przypomina, że w Polsce poziom oszczędności i inwestycji jest zbyt niski, aby szybko modernizować gospodarkę i tworzyć nowe, wyżej produktywne i lepiej opłacane miejsca pracy.