ZUS przypomina, że osoby, które oprócz pracy w Polsce pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy też Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii) bądź w państwach, z którymi Polskę łączy umowa o zabezpieczeniu społecznym (np. USA, Kanada, Australia), mogą ubiegać się o emeryturę lub rentę z tego tytułu. Po spełnieniu warunków dotyczących w szczególności wieku emerytalnego oraz stażu, można otrzymywać oprócz polskiej emerytury lub renty z ZUS także świadczenie wypłacane przez instytucję zagraniczną.